Skip to content

Konijn

June 23, 2018

De dt-regel zal verdwijnen. Dat zei de her en der befaamde schrijfster en docent Kristien Hemmerechts vorige zondag in ‘De zevende dag’. Een schokgolf trok door Vlaanderen, alsof net de annexatie door Barbarije was afgekondigd. De noodklokken werden geluid, vrouwen en kinderen duikelden de schuilkelder in, mannen van stavast trokken met verbeten grijns en geslepen bajonet de wacht op. O, Kristien Hemmerechts, gij vermaledijde heraut van de ondergang!

Ik ben geneigd de helleveeg gelijk te geven. Taal is altijd een vief ding geweest. Zij laat zich niet knechten door doemdonderpreken, doch buitelt speels van generatie naar generatie en tooit zich schaterend met de haar toegeworpen frivoliteiten. Noem het onkuisheid, ik noem het leven. De enige talen die verandering weerstaan, zijn de dode. 

Nu, ik begrijp ze wel, de lieden die zich halsstarrig verzetten. In een wereld waarin alles aldoor vloeibaar en vergankelijk lijkt, klampen zij zich vast aan de enkele dingen die een schijn van standvastigheid bieden: de riten en rituelen, in woord en daad. Zo was het, zo is het en zo zal het zijn, prevelen zij, of het zal niet zijn. Ontneem ons de taal, en u ontneemt ons de hoop. 

Voor die noodkreet moeten we niet doof blijven. Er zijn zo al genoeg wanhopigen om ons heen. We moeten de boze bange mensen duidelijk maken dat hun taal niet onherroepelijk teloorgaat. Integendeel, zij krijgt een bijzondere plaats. In de fraaiste lade van de fraaiste commode in huis. En we halen haar glunderend boven voor speciale aangelegenheden, zoals de bomma somtijds haar schoonste servies. Dankbaar schuiven we dan mee aan, en doen ons te goed aan haar onovertroffen konijn met pruimen, dat ons op proustiaanse wijze terugvoert naar de kommerloze jaren. Bomma, zeggen wij dan, het was zo lekker, dat ik mijn teljoor ga uitlikken, zie, en wij likken ons bord schoon en vader kijkt boos, maar bomma glimlacht – en om die glimlach is het ons te doen. Bomma en wij, wij verstaan elkaar.

Taal is een huis met vele kamers. De kunst van het converseren bestaat erin met de juiste mensen in de juiste kamer te zijn.

From → Uncategorized

2 Comments
  1. Vanmeenen Dirk permalink

    ‘..Taal is een huis met vele kamers. De kunst van het converseren bestaat erin met de juiste mensen in de juiste kamer te zijn…’
    Blijf zoeken naar de juiste mensen in de juiste kamer! 😉

  2. Trikke Van Roey permalink

    Gewoonweg met volle teugen genoten van deze ongeëvenaarde taalvaardigheid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: