Skip to content

Porno

April 27, 2019

Een maandje nog, mensen. Dan weten we het. Dan weten we eindelijk of de peilingen er – in vaktaal – boenk op waren. Of onze favoriete partijen en politici inderdaad ook de favoriete partijen en politici zijn van mensen die beduidend minder slim zijn dan wij maar gelukkig voor hen naar ons hebben geluisterd. 

Tegelijk beseffen we: die kans is klein. Minder slimme mensen zijn slechte luisteraars. Dat komt doordat ze zo hard roepen. Dan roepen ze dingen als “Zakkenvullers!”, of “Racisten!”, of “Communisten!” Dat doen wij niet. Wij roepen niet. Wij weten wel beter. Overtuigen doe je niet met decibels, maar met argumenten. Daarom volgen wij de politieke actualiteit aandachtig, toetsen wij genadeloos beslissingen af aan beloften, evalueren wij streng de gevolgen daarvan voor ons welzijn en dat van de planeet, bestuderen wij grondig programma’s en herberekenen wij nauwgezet de ons voorgespiegelde kosten en baten. Pas dan formuleren wij ons stemadvies. Omstandig, weloverwogen en bedaard. Zo zijn wij. ’t Vergt allemaal wat tijd, maar die is welbesteed. Het gaat om het Hogere Doel. Terwijl de minder slimme mensen zich aldoor zonder gêne schandelijk vergrijpen aan alcohol en licht amusement, waken wij nuchter over de zwaarwichtigheid des levens.

Helaas, zo moeten wij vaststellen, zijn wij de enigen. Men zou verwachten dat ook de partijen en politici zelve nuchter over de zwaarwichtigheid des levens waken, doch dat valt lelijk tegen. Sommige doen het. Onze favoriete. De andere vegen er hun met belastinggeld gefinancierde derrière aan. Zij laten zich niet hinderen door de werkelijkheid. Zij strooien met luchtige leuzen, zij spuien loze beloften, zij pogen ons te verleiden met – mijn excuses voor dit vunzig, pornografisch woord – emoji’s.

Ik kijk weg, als ik op de sociale media weer eens zo’n politicus/a/um een bericht zie droppen waarin emoji’s staan. Hoogst onzedelijk, vind ik dat. Overtuig mij met woorden, en liever nog met cijfers. Niet met een vuistje of een hartje of een drol. Hou op met dat kleutergeleuter. Een drol is geen argument.

Een maandje nog, mensen. En dan begint de miserie.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: