Skip to content

Retraite

June 1, 2019

Om enigszins te bekomen van de heisa na mijn correcte voorspelling van vorige zaterdag – dat u van de verkiezingsuitslagen steil achterover zou slaan – ben ik woensdag op retraite geweest. Op de eerste verdieping van mijn eenvoudige werkmanswoonst. Daar bevindt zich een kamertje dat zich nog het best laat omschrijven als Niet De Zolder. Er staan dozen en kisten waarvan ik de inhoud dringend moet sorteren. Sommige staan daar al vijftien jaar. 

Dat komt doordat ze zo zwaar zijn. Tillen is geen optie – er waren vijftien jaar geleden twee forse, door het vooruitzicht op gratis bier daartoe aangelokte manspersonen vandoen om ze in dat kamertje te krijgen. En sindsdien heb ik geen tijd gehad om naar het krachthonk te trekken. Er kwam altijd iets tussen. Alsof de duivel ermee gemoeid was. Met z’n oorkussen, de smeerlap. 

Wel, dat moest maar eens gedaan zijn, sprak ik inwendig doch wilskrachtig, toen ik woensdag omstreeks halfdrie het kamertje betrad. Retraite draait om bezinning, en geen betere compagnon voor bezinning dan harde fysieke arbeid. Met heldenmoed sleepte ik een doos uit de hoek en boog mij plichtbewust over de inhoud, klaar om onverdroten genadeloos te zijn. Doch wat bleek? Ik bevond mij in de grot van Ali Baba! Of die van Altamira, dat kan ook. Vijftig Vlaamse Filmpjes. Enkele Zorro’s. Een handboek Latijnse grammatica. Een Griekse woordenlijst. Mappen vol vroege schrijfsels. Een cursus analytische boekhouding. Een handboek Transformationeel-Generatieve Grammatica. De ‘Beknopte ABN-syntaksis’ van Paardekooper. Een stapeltje elpees met Spaanse lessen door Godfried Bomans. Enkele edities van ‘Muziekkrant Oor’s Eerste Nederlandse Popencyclopedie’. Kortom, omstreeks halfvijf keerde ik als bij wonder plotsklaps terug tot de realiteit.

Eerst nam ik me voor mezelf streng te straffen voor alweer zoveel ledigheid, doch dra overviel mij het inzicht dat dit waarlijk een goede retraite was geweest: ik had mezelf afgezonderd en me overgegeven aan spiritueel zelfonderzoek en geestelijke oefening.

Beneden zette ik de radio aan en aanhoorde gelouterd een politieke analyse. 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: