Skip to content

Lucifers

June 15, 2019

Zo ging dat, als er op de speelplaats weer eens plotsklaps heftige onenigheid tussen twee knapen ontstond: dan verzamelde zich rond het drieste duo algauw een immer dikker wordende kring van tienertjes, die het op een aanmoedigend, volgehouden ’HEY! HEY! HEY! HEY!’ zetten, in de hoop een flinke boks- en worstelpartij te mogen aanschouwen, bij voorkeur opgesmukt met minstens een dik oog en een bloedneus. 

Aldus trokken zij dra de aandacht van de leraars die op dat moment, somtijds met zichtbare tegenzin, de speelplaats dienden te bewaken. Die beenden dan met zo vastberaden mogelijke tred en ongetwijfeld licht verhoogde hartslag richting kring, wurmden zich erdoorheen en scheidden de vechtersbaasjes, niet zonder ze streng te hebben aangesproken op hun uiterst laakbare gedrag, dat minstens een nota in de agenda tot gevolg zou hebben, en zeer waarschijnlijk enkele zaterdagvoormiddagen strafstudie. Ook de bloeddorstige meute kreeg een stevig standje: zo’n houding gaf geen pas in een eerbiedwaardig college. Waarna de meute teleurgesteld afdroop, doch grijnzend op wraak zon. 

Die wraak bestond er vaak in dat zich enige tijd later opnieuw een ’HEY! HEY! HEY! HEY!’ schreeuwende roedel vormde, waarop de speelplaatsbewaker – enerzijds zuchtend, anderzijds christelijk plichtbewust – op de hossende kring af stoof en die ietwat minder christelijk dan voorheen doorbrak, om dan vast te stellen dat de horde zich ophitsend had verzameld rond twee kruiselings op elkaar neergelegde lucifers. Vervolgens ging kwestieuze horde in triomfantelijk hoongelach vreedzaam uiteen, de speelplaatsbewaker totaal vernietigd achterlatend.

De jeugdherinnering schoot me te binnen, toen ik woorden zocht voor mijn immer toenemende ergernis aan de immer toenemende lichtgeraaktheid om ons heen. Er kunnen geen twee lucifertjes kruiselings op elkaar worden gelegd, of er is altijd wel iemand die zich persoonlijk in z’n universele rechten als lucifertje aangetast voelt. Ironie, dwarsigheid, stoutheid, spot: alles moet op de brandstapel.

Er zijn in Vlaanderen tegenwoordig meer heilige huisjes dan kapelletjes.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: