Skip to content

Knudde

Mijn schoolloopbaan, zo maak ik mezelf graag wijs, had er helemaal anders kunnen uitzien als men mij wiskunde had verkocht als de poëzie van het getal.

Helaas. Wiskunde bleek de stopverf waarmee men in het lessenrooster de gaten dichtte tussen lichamelijke opvoeding en het begin van het weekend. Dan had je net een uurtje olympisch staan puffen in de turnzaal en stond ginds reeds de vrijheid wellustig met haar kont te draaien – dikke pech, eerst diende je nog vijftig minuten na te zweten in een achteraflokaaltje waar een manspersoon je enthousiast probeerde te maken voor limieten, functies en afgeleiden. Tja. Zoals de Romeinen zouden zeggen: ad impossibile nemo tenetur.

Kwestieuze manspersoon was overigens ook te beklagen. Soms zei hij dingen als ‘twee evenwijdigen snijden elkaar in het oneindige’ of ‘wanneer nul nadert tot oneindig’. Dat had hij niet moeten doen. De bekjes vielen klassikaal open, de ogen draaiden collectief naar het hol van Pluto, her en der begon een gekwelde tiener ‘puellae nudae’ in een bank te kerven. Waarlijk, de vermeende schoonheid van wiskunde verzonk in het niets bij de bevroede schoonheid van naakte meisjes. Of zoals de Romeinen zouden zeggen: juvat inconcessa voluptas.

Maar ach, wat maakten wij onszelf wijs? Het lag niet aan de wiskunde, het lag evenmin aan de leraar, het lag aan ons. Wij waren gewoon knudde in abstract denken. Toonde een leraar ons een twee pagina’s lange zin, met de opdracht ‘zoek het onderwerp’, dan buitelden wij als puppy’s keffend over elkaar heen. Leuk! Zei zo’n leraar monter ‘vandaag gaan we het eens hebben over het verband tussen de kromming van de ruimtetijd en de vier-impuls van materie en straling’, dan stoven wij onhoorbaar jankend weg naar een hoekje in ons hoofd waar meisjes in zomerjurkjes vrolijk zwaaiend voorbij fietsten. Daar viel tenminste een smachtend vers over te verzinnen. Of zoals de Romeinen zouden zeggen: nondum amabam, et amare amabam.

Stephen Hawking stoof niet weg. Integendeel. Genoeglijk nestelde hij zich in de kromming van de ruimtetijd en dacht glimlachend het ogenschijnlijk ondenkbare.

Advertisements

Lala-lala-la!

Laten we eerlijk zijn: het zal ons worst wezen. Damso of Stromae of Rocco Granata, het maakt niet uit wie dat onnozele WK-lied voor de Rode Duivels kwekt. Lul maar aan, jongens, ons doet het niks. Wij worden niet week van mercantiel opportunisme. Integendeel. Wij worden lastig van dat oorverdovende carnavalgebral. Ga elders staan schreeuwen om geld, schooiers.

Het enige voetballied waar wij echt iets om geven, is het voetballied van onze favoriete club. We hebben het immers zelf bedacht – of het scheelt niet veel. Het is een lied dat wij in onze eigen taal zingen. Niet in het Algemeen Nederlands of Schoon Frans. Dat zijn nuffige schoolmeesterstaaltjes waar geen hond brokkenpap van lust, in een voetbalstadion. Zeker, bijwijlen wordt ons een lied aangereikt, en somtijds sluiten wij dat in ons hart, doch niet vooraleer wij het naar onze hand hebben gezet, naar onze bek hebben gekneed. De Tael, immers, is gansch het Volk. Geen Bruggeling die bij z’n hoofd is, krijgt zonder kokhalzen ‘Allons, les Mauves!’ uit z’n strot. En de Bruggeling die het wel lukt, die wordt ter plekke doodgeslagen. Terecht. 1302 is nog niet zo lang geleden.

Een enkele keer overtreden wij kwestieuze taalwet: wanneer wij een Engelstalig voetballied aanheffen. Dat is toegestaan, daar wij met dat lied in hoofdzaak de bakermat van de moderne voetballerij eer bewijzen (en in bijzaak ons enige ogenblikken lid van een legendarische supportersclan wanen, aldus toetredend tot de Gewijde Geschiedenis). Bovendien duurt zo’n overtreding van de taalwet nooit lang: reeds na enkele regels weten wij niet meer hoe het verder gaat en camoufleren wij zulks door eens van ons bekertje bier te drinken, aan onze sigaret te lurken of iets tegen onze buurman te gillen. Doch gelukkig schalt daar reeds de trompet van het supportersorkest en zetten wij gezwind een nieuw lied in, waarin wij onze onvoorwaardelijke liefde voor de kleuren onzer club bezingen.

Want liefde, ja, daar gaat het om. Niet om georkestreerde aanbidding van een gelegenheidsensemble saletjonkers die uitblinken in belastingvrije portretrechten.

Krijgers

Bent u er ook aan toe? Ik begrijp u volkomen.

U en ik, wij hebben oliecrisissen meegemaakt, onze militaire dienstplicht vervuld, kinderen gebaard. Wij hebben werkloosheid en aanslagen doorstaan, beenwarmers en schoudervullingen aanschouwd, Whitney Houston en Milli Vanilli gehoord. Wij hebben verlangd, bemind, begraven. Wij zijn ontslagen, bedrogen, beroofd. Verwenst, verlaten, vernederd. Wij hebben de schoonheid aanbeden, de lelijkheid getrotseerd, de onverschilligheid bestreden. Wij hebben grondwetswijzigingen, objectificaties en hoofddoekdebatten overleefd. Seksisme, racisme en pastafarisme: wij stonden pal. Psychoanalyse, astrologie en homeopathie: wij gaven geen duimbreed toe. Pro-actief doorpakken en onderwijl honderd en tien procent buiten de doos denken: wij dachten het niet. Quality time, me time, bubbels en kids: wij braakten eens, voor de sfeer en gezelligheid.

Wij zijn, kortom, gehard. Ze zullen van ver moeten komen, zij die ons willen breken. Wij hebben de oorlog meegemaakt. Wij zijn krijgers.

Wij zijn evenwel vermoeide krijgers. Wij hebben de jongste tijd al zoveel gekregen: het doornatte najaar, vol knellende ramen en deuren en lekkende goten en insijpelend vocht; de lange, donkere maanden, vol droeve gedachten en sombere schimmen en kale stilte en troosteloosheid; de bittere, ijzige kou, vol tochtige kieren en torenhoge rekeningen en eindeloos klooien, op weg naar het werk, en – erger nog – op weg naar huis.

Ja, wij hebben al genoeg gekregen. Wij willen eindelijk eens geven, en wel van jetje. Wij willen met de billen bloot, op een bankje, uit de wind, in de zon. Wij willen een terrasje, en dorstige overmoed. Wij willen de geur van het land, een koortje van koeien, een briesje als braille. Wij willen slenteren, struinen, nergens heen, overal graag. Wij willen de ramen open, de stoelen op straat, toegewijd niksen. Wij willen gezapig gaan zitten, ons vergenoegd in de handen wrijven en vrijmoedig om ons heen blikken. Wij willen dartelen zien, en buitelen en huppelen. Dan kijken wij elkaar aan en glimlachen stilzwijgend.

U en ik, wij willen lente.

Spandex

Vorige zaterdag ben ik des avonds een eind gaan fietsen. Dat was niet verstandig. Bitter koud en windstil, dan vliegen de fijnstof-kristallen je juichend in de neus en de opengesperde bek, waarna ze zich massaal longwaarts reppen en daar schaamteloos dra de hele tent inpalmen. In een mum van tijd zat ik aan hartslag tweehonderd en spoot de verzuring uit m’n oogballen. Derhalve diende ik m’n fietstocht te beperken tot negen kilometer, met halverwege een pauze van anderhalf uur.

Bovendien moest ik na het afstappen telkens eerst enkele minuten wijdbeens lichtjes door de knieën staan wiebelen, teneinde een paar essentiële geslachtelijke onderdelen weer op hun rechtmatige plaats buiten mijn onderbuik te laten indalen. Dat was vooral tijdens de pauze halverwege enigszins ongemakkelijk, daar ik mij toen, in de beslotenheid ener huiskamer, in het gezelschap van een veertigtal mensen bevond: voor de onwetende kon het lijken alsof ik tegen deze of gene dame stond op te rijden, en het laatste waar ik toen zin in had, was toch wel een venijnig corrigerend knietje in het kruis.

Nee, men kan in het leven maar best zo weinig mogelijk fietsen. Er zijn mij horrorverhalen bekend van lieden die, na een ietwat uitgesponnen verblijf in een tapperij, zich alsnog op de fiets wagen en weinige ogenblikken later met een gebroken pols, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en geperforeerde longen liggen te gisten in een pittoresk straatje. Dat overkomt je niet als je te voet bent. Zeker, de tocht huiswaarts duurt dan langer, doch niets belet de strompelaar om onderweg enkele rustpauzes in te lassen in een struik. Al blijft het natuurlijk zaak om in kwestieuze struik niet in slaap te vallen. Er is weinig verheffends aan des ochtends gewekt worden door een snuffelende hond die aanstalten maakt om je achterhoofd eens flink te markeren.

Ik besef dat ik met mijn visie op het overmatig gebruik der vélocipède vrijwel alleen sta, in Vlaanderen. Dit weekend barst alhier het wielergeweld los. Circus spandex. Het Vlaamse volk stort zich hunkerend op straat. ‘Heer’, zo bidt het, ‘geef ons helden.’

Wij Jannen

‘Ik ga eerlijk zijn: ik vind ‘Jan’ een lelijke naam.’

Aldus sprak donderdag een collega wier naam ik niet ga noemen, en al evenmin die van haar twee zoontjes. Ik ben een netjes opgevoede kerel en het zou van weinig tact getuigen om hardop te lachen met de naam van iemand die genoemd is naar een janetterig sigarettenmerk of met de naam van schooljongetjes die dezelfde naam dragen als tandeloze oude peetjes uit het negentiende-eeuwse Picardië.

Je naam is geen verdienste. Niks om trots op te zijn, niks om mee uit te pakken. Je naam is het resultaat van de tijdelijke verstandsverbijstering van je ouders. Zodra ze zeker weten dat de bevruchting geslaagd is, overvalt hen een koortsachtige aandrang om de exceptionele uitzonderlijkheid van deze aan broekloos vertier ontsproten gebeurtenis te vereeuwigen in een al even glorieuze naam. Nu eens leidt zulks tot keuzes als Loezer, dan weer tot keuzes als Jan.

In mijn dichte vriendenkring zijn er vier Jannen. Teneinde verwarring te vermijden spreken wij elkaar dus aan met een verbastering van de familienaam of met de formule ‘meneer+familienaam’, zeer tot eenieders voldoening. Een enkele keer genieten wij Jannen intens van het stijgende ongeloof op het gelaat van een argeloze buitenstaander, wanneer deze bij kennismaking met kwestieus kwartet eerst ‘Aangenaam, ik ben Jan’ te horen krijgt, vervolgens ‘Aangenaam, ik ben Jan’, daarna ‘Aangenaam, ik ben Jan’’ en finaal ‘Aangenaam, ik ben Jan’. Het gebeurt dat de buitenstaander even moet gaan zitten om te bekomen, onderwijl steels om zich heen speurend teneinde te ontdekken waar de verborgen camera staat. Dan glimlachen wij eens voldaan. Helaas is het evenwel nog nooit voorgevallen dat de buitenstaander ook Jan heet – wij Jannen lachen al eens gaarne en leven voorts op hoop.

De hoop om de populairste naam in Vlaanderen te dragen dienen wij echter op te geven. Er zijn, zo blijkt uit gegevens van het betrouwbare Belgische instituut Statbel, thans 41.010 Jannen in omloop. Dat is verdienstelijk, doch wij Jannen kijken aan tegen liefst 45.746 keer Marc.

Marc. Wat een lelijke naam.

Ssshhhwwwooo!

Voelde u het ook, toen u die twee teruggekeerde raketten van Elon Musk feilloos simultaan en synchroon zag landen, alsof de onzichtbare handen van God ze daar omzichtig neerzetten? Die vreemde mengeling van ongeloof en weerloosheid die men ook wel ontroering noemt?

Het waren – helaas of gelukkig, kiest u maar – niet de onzichtbare handen van God. Het was een mensendingetje: wetenschap, die in veronderstellingen en wetmatigheden gevatte mentale jeuk genaamd nieuwsgierigheid.

Ja, wetenschap kan ontroeren.

Doorgaans ontroert zij enkel wetenschappers, al zullen die dat niet zo gauw toegeven want wetenschappers zijn jarenlang gedrild in het weren van emoties – staan snotteren boven een reageerbuisje kan een peperduur experiment verknallen. Ontroerde wetenschappers herkent men aan hun uitgestreken gelaat. Alles gebeurt vanbinnen. Seismologen registreren hun eigen licht verhoogde hartslag, scheikundigen zijn in hun element, wiskundigen denken aan een opwaartse curve.

Simpele duiven zoals u en ik, wij raken pas ontroerd door toegepaste wetenschap. Zuivere wetenschap is voor ons even onbevattelijk als een godsbewijs. Wij leven bij de gratie van onze zintuigen. Wij zien die twee raketten samen neerstrijken en slikken iets weg. We hebben zonet grootsheid aanschouwd.

Twee raketten tegelijk wegschieten, zo weten wij, dat is geen kunst. Dat hebben wij zelf meer dan eens gedaan, als snotapen. Ze kostten bijna niks, raketten, rond carnavalstijd. En dus had je in geen tijd twee lanceerbasisjes gebouwd, in het bos, met wat twijgjes en aarde. Daarop zetten jij en je vriendje ieder een voetzoeker met het lontje – slim! – naar onderen gericht, en je telde samen af en ontstak tegelijk je raket. Vervolgens was het zaak om zo snel mogelijk weg te duiken, want je wist nooit met zekerheid in wiens oog je raket zou belanden. Maar, ssshhhwwwooo!, daar gingen ze, gelanceerd vanop Cape Carnaval.

Wegschieten is opwinding, terughalen is triomf. Je ervaart de overtreffende trap van je begripsvermogen en gloeit heel even, in het besef dat hoogmoed soms leidt tot verstommende schoonheid.

Koffietje

Al bij het krieken van de dag begon ik eraan. Vastberaden en ingetogen. Zonder aankondiging, ook. Een aankondiging is een zwaktebod. Een doorzichtig trucje van aandachtszoekers en karakterlozen. Nee, als je het wil doen, dan doe je het, klaar. Trommels en trompetten zijn voor majoretten.

Na een vezelrijk ontbijt nam ik de kranten en Twitter door. Het is niet omdat je een vrije dag hebt, dat je moet doen alsof er geen calamiteiten gebeuren. Derhalve las ik enige artikelen over voetbaltransfers, genderidentiteit en Temptation Island. Nee, er gaat des ochtends niets boven verdieping en achtergrond. Dat is de ware heilgymnastiek. Dat, en drie koppen koffie. En evenveel sigaretten.

Omstreeks elf uur was er bezoek. Gevaarlijk, inderdaad. Dat valt dan binnen, werpt een blik op z’n horloge, trommelt even behaaglijk op z’n pens en zegt vervolgens iets vrijpostigs. In de kiem smoren dus, dat was de boodschap. ‘Koffietje?’, vroeg ik meteen doortastend, onderwijl reeds naar de koffiezet benend. ‘Mmmbwejja’, antwoordde het bezoek, enigszins gelaten. Triomfantelijk sleepte ik melk en suiker aan, inwendig mezelf highfivend. Ja, dit was genieten – en de kick bleef lekker lang duren: toen het bezoek vertrok, stráálde ik, aan de voordeur.

Het middagmaal was sober doch evenwichtig, licht en voedzaam, waardoor ik een uurtje later vol energie kon toekijken hoe een manspersoon in huis tekeerging met vervaarlijke werktuigen. Een enkele keer schoot ik monter te hulp, met een vochtige stofdoek. En een koffietje en een icetea. Zie mij eens prachtig volharden, besefte ik zo nederig mogelijk.

Toen de klus geklaard was en de vaardige manspersoon vertrokken, monsterde ik het resultaat. Een diepe tevredenheid welde in mij op: waarlijk, zo sprak ik mezelf lovend toe, dit verdiende een beloning. Glunderend opende ik een karton pompelmoessap. Voorwaar, een geslaagde dag, een geslaagd begin.

Waarna ik een whatsappje kreeg en er omstreeks negen uur een goede vriend in huis zat en ik een fles wijn ontkurkte en we op de vriendschap dronken en op de vergankelijkheid, vooral die van Tournée Minérale.